تبلیغات
 اخبار سونیک - گزارشات مالی سگا نشان از افت درامد این شرکت دارد.
گزارشات منتشر شده؛ حاکی از کاهش ۴۲ درصدی فروش خالص سگا می باشند که طبق آن ها، درآمد کلی حاصل از فروش، رقمی برابر ۵۲٫۹ میلیارد ین (معادل ۴۲۶ میلیون دلار) و ضرردهی عملیاتی نیز حدود ۹٫۵ میلیارد ین (۷۶ میلیون دلار) و دست آخر زیان خالص کمپانی رقمی برابر ۷٫۹ میلیارد ین (۶۳٫۸ میلیون دلار) گزارش شده است.
در اوایل سال جاری، کمپانی سگا از برنامه هایش برای محدود سازی و جابجایی دفاترش در آمریکای شمالی خبر داده بود که گویا موانعی نیز بر سر دفاتر سگا در ژاپن، اروپا و سایر مناطق دیگر آمریکای شمالی نیز وجود دارند که شاید سرنوشت آن ها نیز به بسته و یا حداقل محدود شدن بیانجامد.
نظر چیست؟ایا سگا دارد برشکست میشود؟

تاریخ : یکشنبه 11 مرداد 1394 | 11:13 ق.ظ | نویسنده : یاشار قلی | نظرات

  • paper | پایگاه صنعتی | سمینار نیوز