تبلیغات
 اخبار سونیک - قرار شوم قسمت پنج
اینم قسمت بعدی
برو ادامه نظر یادت نره

-اااااااااااااااااااااااااااااایییی
من:اون چی بود
سونی رباتی:مهم نیست
من:صداش شبیه صدای ...استرایک
متال سونیک به سرعت به سمت در رفت
سونی رباتی:نه نباید بری
من:اونا در معرض خطر هستند
سونی رباتی:مهم نیست
چشمای سونی رباتی سیاه شد
میله اهنی را برداشت و از پشت به سمت متال سونیک رفت
میله را برد بالا تا بزند تو سر متال سونیک
به محض اینکه دستش را حرکت داد متال سونیک میله را از دست او قاپید و با یه لگد سونی رباتی را
به سمت دیوار پرت کرد
من:از اول میدونستم به شما نمیشه اعتماد کرد
چشمای سونی رباتی به حالت اول برگشت
سونی رباتی با صدای ضعیفی گفت:تقصیر ما نیست
من:منظورت چیه
سونی رباتی:ما فقط برای سرگرم کردن بچه ها هستیم
اون ما رو مجبور میکنه
متال سونیک سونی رباتی را بلند کرد  و پرسید:کی؟کی شما رو مجبور میکنه
سونی رباتی:اون عروسک خیمه شب بازی
من:مفلیس کریستالی
سونی رباتی:اره همون
اون میخواد دوستات رو به ربات نمایشی تبدیل کنه
من:میخواد چه غلطی کنه؟
سونی رباتی:اون میدونه رباتا به اندازه دوستات واقعی نیستن
حالا میخواد مجبور به نمایششون کنه
متال سونیک به سمت در رفت و وارد سالن اصلی شد
سونی رباتی دستش را روی شونه متال سونیک گذاشت و او را به سمت خودش چرخاند
سونی رباتی:تو حریفش نمیشی
متال سونیک دست سونی رباتی را از روی شونه خودش کنار زد و به راهش  ادامه داد
سونی رباتی:تو حتی نمیدونی اونا رو کجا زندانی کرده
من:پس بیا یه کمکی هم بکن
سونی رباتی  ارام اومد سمت متال سونیک انگار به خواطر قدرتش از او میترسید
سونی رباتی:اونا رو برده تو تعمیر گاه  تو زیر زمین
من:نشونم بده 
سونی رباتی به سمت پله ای که به زیر زمین راه داشت دوید اما دو تا ربات صد راه او شدن
جوبیس و مکس رباتی
جوبیس رباتی:تو قرار بود اون رو طرف ما کنی
مکس رباتی:میدونی اگه اون عصبانی بشه چه بلایی سرمون میاد
سونی رباتی:اما اون الان طرف ماست
مکس رباتی سمت متال سونیک رفت
مکس رباتی:پس برای همین داشتیش میبردی پیش دوستاش..بگیرش جوبیس (اها اینم بگم رباتا هم دیگه رو اینطوری صدا میکنن و واژه رباتی رو به کار نمیبرن مگر اینکه پیش واقعیا باشن)
متال سونیک با یه ضربه به پای مکس رباتی اونو نقش زمین کرد و بعد سراغ جوبیس رباتی رفت
جوبیس رباتی سونی رباتی را گرفت و چاقویی زیر گردن ان
جوبیس رباتی:یه قدم بیای جلو همه سیماشو پاره میکنم
سونی رباتی با یه ضربه سر جوبیس رباتی را پخش زمین کرد
.................................................................
من:چه.چه اتفاقی افتاده
همه دوستانش در لباس های رباتی بودند
سونی رباتی:دیر رسیدیم
من:نه نه نه....همش تقصیر تو بود .اگه تو اگه تو
سونی رباتی: نمیبوسیدمت؟
من:میشه این واژه رو دیگه به کار نبری
متال سونیک رفت سمت دوستاش
من:واقعا شرمندم
من:من واقعا نمیخواستم....هی صبر کن
سونی رباتی:چیه؟
من:اینا هنوز زنده هستن...صدای نفس کشیدنشون رو میشنوم
سونی رباتی:عجله کن باید از اینجا ببریمشون
سونی رباتی در را باز کرد.پشت در مفلیس کریستالی عروسکی ایستاده بود
سونی رباتی:نه خواهش میکنم نه
مفلیس کریستالی عروسکی:خودت میدونی سزای خائنا چیه
من:ولی من نمیدونم.جرعت داری  بیا  حالیم کن
مفلیس کریستالی عروسکی سمت متال سونیک رفت و لبخندی زد
مفلیس کریستالی عروسکی:نظرت راجب اینا چیه؟
من:تو روانی دوستامو کردی تو بدنه رباتی تا برات نمایش اجرا کنن
مفلیس کریستالی عروسکی:مگه این چیزی نیست که تو میخوای
من:منظورت چیه؟
مفلیس کریستالی عروسکی:میتونی همیشه در کنار دوستات باشی و نمایش اجرا کنی
برای همیشه
متال سونیک صندلی را به سمت مفلیس کریستالی عروسکی پرت کرد و باعث شد مفلیس کریستالی عروسکی به بیرون از اتاق پرت شود
سونی رباتی هم سریع در را بست
من:کمک کن دوستام رو نجات بدم
.........................................................
مفلیس کریستالی عروسکی وارد سالن اصلی شد
مفلیس کریستالی عروسکی:اونا میتونستند به حرف های من گوش بدن و خوشبخت بشن
ولی حرفای منو زمین زدن.همشون باید تقاس پس بدن.همشون
چشمانش شروع به درخشیدن کرد 
همه رباتا(دارک و سوپر سونیک .سه تا ربات اصلی و همزاد های رباتی شخصیت های اصلی داستان)دور مفلیس کریستالی عروسکی جمع شدن
مفلیس کریستالی عروسکی:هاهاهاها
.....................................................
ن.ظ.رتاریخ : شنبه 20 تیر 1394 | 12:08 ب.ظ | نویسنده : متال سونیک | نظرات

  • paper | پایگاه صنعتی | سمینار نیوز