تبلیغات
 اخبار سونیک - لیست کامل بازی های سونیک
2d سکوبازی
Sonic the Hedgehog (1991)
Sonic the Hedgehog (8-bit) (1991)
Sonic the Hedgehog 2 (8-bit) (1992)
Sonic the Hedgehog 2 (16-bit) (1992)
Sonic the Hedgehog Spinball (1993)
Sonic the Hedgehog CD (1993)
Sonic Chaos (1993)
Sonic the Hedgehog 3 (1994)
Sonic & Knuckles (1994)
Sonic the Hedgehog Triple Trouble (1994)
Knuckles' Chaotix (1995)
Tails' Skypatrol (1995)
Tails Adventure (1995)
Sonic Labyrinth (1995)
Sonic Blast (1996)
Sonic Advance (2001)
Sonic Advance 2 (2002)
Sonic Advance 3 (2004)
Sonic Rush (2005)
Sonic Rivals (2006)
Sonic Rush Adventure (2007)
Sonic Rivals 2 (2007)
Sonic the Hedgehog 4: Episode I (2010)
Sonic Colors (2010)
Sonic Generations (2011)
Sonic the Hedgehog 4: Episode II (2012)
Sonic Jump (2012)
Sonic Boom: Shattered Crystal (2014)
3d اکشن-ادونچر
SegaSonic the Hedgehog (1993)
Sonic 3D: Flickies' Island (1996)
Sonic Adventure (1998)
Sonic Adventure 2 (2001)
Sonic Heroes (2003)
Shadow the Hedgehog (2005)
SONIC THE HEDGEHOG (2006)
Sonic and the Secret Rings (2007)
Sonic Unleashed (2008)
Sonic and the Black Knight (2009)
Sonic Colors (2010)
Sonic Generations (2011)
Sonic Dash (2013)
Sonic Lost World (2013)
Sonic Boom: Rise of Lyric (2014)
Puzzle, Sporting and Party Games
Sonic Eraser (1991)
Dr. Robotnik's Mean Bean Machine (1993)
Sonic the Hedgehog's Gameworld (1994)
Sonic Labyrinth (1995)
Sonic Shuffle (2000)
Sonic Pinball Party (2003)
Sega Superstars (2004)
Sonic and the Secret Rings (2007)
Mario & Sonic at the Olympic Games (2007)
Sega Superstars Tennis (2008)
Mario & Sonic at the Olympic Winter Games (2009)
Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games (2011)
Mario & Sonic at the Sochi 2014 Olympic Winter Games (2013)
Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games (2015)
بازی مسابقه ای(racing)
Waku Waku Sonic Patrol Car (1991)
SegaSonic Cosmo Fighter (1993)
Sonic Drift (1994)
Sonic Drift 2 (1995)
Sonic R (1997)
Sonic Riders (2006)
Sonic Rivals (2006)
Sonic Rivals 2 (2007)
Sonic Riders: Zero Gravity (2008)
Sonic & Sega All-Stars Racing (2010)
Sonic Free Riders (2010)
Sonic & All-Stars Racing Transformed (2012)
بازی های builder
Wacky Worlds Creativity Studio (1994)
Tails and the Music Maker (1994)
Sonic the Hedgehog's Gameworld (1994)
Sonic's Schoolhouse (1996)
Sonic X (2007)
بازی های جنگی
Sonic the Fighters (1996)
Sonic Battle (2003)
Super Smash Bros. Brawl (2008)
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS / Wii U (2014)
Adventure/RPG Games
Sonic Battle (2003)
Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood (2008)
Mario & Sonic at the Olympic Winter Games (2009)
Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games (2011)
بازی های تخته ای
Sonic the Hedgehog 3D Chess (2010)
Sonic Monopoly (2012)
بازی های بهبود یافته
Sonic the Hedgehog Spinball (Game Gear; 1993) (Master System; 1994)
Dr. Robotnik's Mean Bean Machine (Mega Drive, Game Gear; 1993) (Master System; 1994)
Sonic 2 in 1 (Game Gear; 1995)
Sonic Compilation (Genesis; 1995)
Sonic CD (PC; 1996) (Android, 360, PS3, iOS; 2011) (PC, Windows Phone 7; 2012)
Sonic 3D Blast: Flickies' Island (PC; 1997)
Sonic Blast (Master System; 1997)
Sonic & Knuckles Collection (PC; 1997)
Sonic Jam (Saturn; 1997) (Game.com; 1998)
Sonic R (PC; 1998)
Sonic the Hedgehog Pocket Adventure (1999)
Sonic Adventure 2 Battle (GCN; 2001) (360, PS3, PC; 2012)
Sonic Mega Collection (GCN; 2002) / Sonic Mega Collection Plus (PS2, Xbox; 2004) (PC; 2006)
Sonic N (N-Gage; 2003)
Sonic Adventure DX (GCN, PC; 2003) (360, PS3; 2010)
Sonic Heroes (PC; 2004)
Sonic Gems Collection (GCN, PS2; 2005)
Sonic the Hedgehog Genesis (GBA; 2006)
Sonic's Ultimate Genesis Collection (PS3, 360; 2009)
Sonic Classic Collection (DS; 2010)
Sonic & Sega All-Stars Racing Arcade (Arcade; 2011)
Sonic the Fighters (PS3, 360; 2012)
3D Sonic the Hedgehog (3DS; 2013)
Sonic the Hedgehog (iOS, Android; 2013)
Sonic the Hedgehog 2 (Android, iOS; 2013)
در اینده
Sonic Boom: Fire & Ice
Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games
کنسل شده
Sonic the Hedgehog (Amiga)

تاریخ : یکشنبه 17 آبان 1394 | 05:38 ب.ظ | نویسنده : یاشار قلی | نظرات

  • paper | پایگاه صنعتی | سمینار نیوز